• De onderdelen van het DS3©-model: kritisch handelen, attitude en communicatie

  • Per onderdeel een onderverdeling in vier subcompetenties

  • Om leerdoelen en hieraan gerelateerde acties en producten te formuleren, gebruiken wij de taxonomie van Bloom en de taxonomie van Marzano & Kendall als hulpmiddel

Wat is Data Soft Skill Status en hoe werk je er mee?

Het DS3©-model uitgelegd

Het belang van soft skills gekoppeld aan de essentiële ontwikkelingen voor datageletterdheid, betekent dat er aandacht besteed moet worden aan Data Soft Skills. Datacompetent heeft daarom een model ontwikkeld om datageletterdheid te kunnen meten en verbeteren. Op basis van literatuur4 over gewone geletterdheid, financiële geletterdheid en de heersende ideeën over datageletterdheid, is het DS3©-model ontstaan. In de brochure vertellen we je meer over de 3 hoofdcompetenties met elk 4 subcompetenties.

       
 Privacy toestemming*