Gemeente Noordwijk

Training: Van data naar actie

Tijdens de training stond werken met het dashboard centraal. We gingen allemaal individueel aan de slag met ons eigen dashboard. Er waren klassikale oefeningen waar we mee aan de slag gingen om van data naar actie te gaan. Na elke oefening stonden we als groep stil bij de gevonden antwoorden en deelden de collega’s onderling hun bevindingen en waar ze tegenaan liepen. Dit zorgde ook voor veel besef van hoe een ander naar het proces van data naar actie kijkt.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Training: Van data naar actie

Gemeente ‘s-Hertogenbosch transformeert naar een datagedreven organisatie. In de dynamische wereld van gemeentelijk beleid en dienstverlening, is het essentieel om met de tijd mee te gaan en innovatieve benaderingen te omarmen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch begrijpt het belang van datageletterdheid hierin en is bewust stappen aan het zetten als datagedreven organisatie. Zo gebruiken zij data onder andere voor crowdcontrol en mobiliteitsvraagstukken.

Het Gegevenshuis

Training data governance en data-management

Hoe zorg je voor een succesvolle overgang als je een datagedreven aanpak wilt implementeren? Het Gegevenshuis, een overheidsinstelling verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens, klopte bij ons aan. Ze volgden een op maat gemaakte training om in deze behoeften te voorzien.

Gemeente Lelystad

Data365 Assessment & Online training

Datagedreven werken is het toverwoord. Gemeente Lelystad verzamelt, registreert, analyseert en combineert domeinkennis. Op basis van deze inzichten nemen ze besluiten. Wat is er nodig om deze inzichten volledig te benutten en om medewerkers datagedreven te laten werken? Het datateam van de gemeente heeft om dit uit te zoeken een onderzoek ingesteld met als hoofdvraag: Hoe datageletterd zijn de medewerkers van de gemeente Lelystad en welke ontwikkelmethoden passen hierbij?

Gemeente Zwolle

Training: Awareness Datagedreven werken

Het goed kunnen interpreteren van data wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Niet alleen omdat de beschikbare hoeveelheid data toeneemt, maar ook omdat er steeds meer behoefte is aan goede duiding van gegevens. Want wat zijn data nou precies, hoe interpreteren we het en wat zijn de voordelen die we ermee kunnen behalen. Precies dat vroeg gemeente Zwolle zich nou ook af. Zwolle wilde de medewerkers nog bewuster maken in datagedreven werken en hier nóg meer enthousiasme voor creëren.

Gemeente Almelo

Training: Awareness Datagedreven werken

Gemeente Almelo heeft als aftrap van hun digi-dataweek de Datagame gespeeld. Wieke Schutman, projectleider datagedreven werken vertelt ons hierover. “Bij ons stond de digi-dataweek op de kalender waarbij we een week lang stil staan bij digi- datavaardigheid als onderdeel van datagedreven werken. De Datagame was de aftrap van deze speciale week en een mooi middel om op een ludieke manier de week te starten.

Activiteiten

Vanuit Datacompetent leggen wij de focus op datageletterdheid. Wij ondersteunen alle type organisaties in het trainen en opleiden van medewerkers in datageletterdheid.

  • Publieke sector: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijksoverheid.

  • Onderwijs: MBO's, HBO's en Universiteiten.

  • Private sector: verzekeraars, bankwezen, logistiek, detailhandel.