DS3 ©

Wetenschappelijk onderbouwd.

We hebben een wetenschappelijk onderbouwd model ontwikkeld en gekoppeld aan een assessment om de datageletterdheid onder medewerkers anoniem in kaart te brengen en te matchen aan een specifiek dataprofiel. Op basis van het dataprofiel wordt een passend advies gegeven in specifieke leerlijnen. Voor het individu geeft dit inzicht in de staat van datageletterdheid en motiveert het hen om actief te gaan leren en werken met data. Voor een team, een afdeling of zelfs de organisatie in het geheel biedt het nuttige stuur- en managementinformatie.

Managementinformatie

Eenvoudig sturen.

Met het DS3-Model kan je zowel het niveau van datageletterdheid per medewerker meten, als aan de verhouding van niveaus tussen de medewerkers. Op basis hiervan kunnen we vervolgens doelen voor datagedreven werken vaststellen of de bestaande doelen aanpassen, zodat ook het tempo van de verandering past bij de medewerkers. Met behulp van deze inzichten kan je een passende leerlijn starten. Het is hierbij eenvoudig om door middel van onze feitelijke onderbouwing verantwoording af te leggen aan belanghebbenden, zoals het management of het bestuur. Hiermee kun je uiteindelijk structureel monitoren wat de ontwikkeling is van de datageletterdheid en de invloed die dit heeft op de doelstellingen. Het biedt daarom bruikbare handvatten voor de verdere aanpak van datagedreven werken.

In gebruik nemen van het DS3 © Model

Zelf ermee aan de slag.

Elke organisatie kan zelf het DS3 © Model toepassen. Datacompetent ontwikkelt, doet onderzoek en faciliteert. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.