Met micro-learnings en theorie kom je een heel eind, maar écht leren werkt door interactie en feedback. Daarom bieden de interactieve trainingen de mogelijkheid een de brug te slaan tussen de theorie en de eigen organisatie en het eigen werkveld. Met behulp van een klein stuk theorie, een reeks praktische voorbeelden met herkenbare publieke data en onderwerpen en met een praktische toolkit die deelnemers achteraf zelf meteen kunnen gebruiken in hun eigen werk optimaliseren we het leereffect. Al onze trainingen zijn gekoppeld aan het DS3© Framework.

1. De Data-BOOST

DS3© competenties: Data attitude, Datagedreven werken.

De Data-BOOST is speciaal ontwikkeld om een grote groep mensen gezamenlijk te enthousiasmeren over data. Is er een afdelingsdag, een maandsessie of een All Staff meeting gepland? Neem dan 45 minuten de tijd om het hele publiek op een levendige manier kennis te laten maken met de voordelen van data middels grappige, aansprekende voorbeelden en praktische handvatten.

2. Data-Bewustzijn

DS3© competenties: Data attitude, Kritisch handelen.

Bewustzijn creëer je door te enthousiasmeren, motiveren en activeren. De training is daarom zeer actief. Deelnemers vullen aan de start een assessment in die ongeveer enkele minuten duurt, tenzij men reeds een data-profiel bezit. Daarna nemen we de groep mee in actualiteiten waarin de voordelen en kansen van data duidelijk naar voren komen. Vervolgens delen we de resultaten van het assessment op geaggregeerd niveau en bekijken we samen waar jullie sterkten en kansen zich bevinden. Indien het assessment niet een onderdeel is van de training dan staan we stil bij enkele activerende mini-opdrachten en casuïstiek + stellingen om deelnemers in de training aan de slag te laten gaan.

Doe nu onze gratis training "Data de basis"

Maak kennis met datageletterdheid en begin gratis aan onze training

3. Data herkennen en gebruiken

DS3© competenties: Data attitude, Communicatie.

In deze training wordt stil gestaan bij de basisbeginselen van het in de praktijk brengen van data, data-analyse en datagedreven werken. We gaan niet met hard-skills aan de slag zoals excel of Power BI, maar met de data soft skills. We focussen ons op het proces in de praktijk brengen van data naar actie. Hier beginnen we heel laagdrempelig mee en we gebruiken veel praktische en herkenbare voorbeelden voor iedere medewerker binnen de organisatie.

4. Dashboarding voor eindgebruikers

DS3© competenties: Data attitude, Communicatie.

In deze training wordt stil gestaan bij het in de praktijk brengen van data, data-analyse en datagedreven werken via dashboarding. We gaan niet met hard-skills aan de slag zoals excel of Power BI, maar met de data soft skills. We focussen ons op het proces in de praktijk brengen van data naar actie. We maken gebruiken van veel praktische en herkenbare voorbeelden voor iedere medewerker binnen de organisatie om uiteindelijk relevante informatie uit dashboards te kunnen halen.

5. Datagedreven werken & beslissingen nemen

DS3© competenties: Data attitude, Kritisch handelen.

Data, datagedreven werken, datageletterdheid; dit zijn termen die zelf nog weinig zeggen en context nodig hebben. In deze training brengen wij het abstractieniveau hiervan omlaag en maken we concreet wat ze betekenen. Hierbij gaan we vooral in op de praktische toepassingen van data, de impact van de trends en de eigen verantwoordelijkheid van een ieder in de organisatie. Eveneens staan we stil bij het proces van datagedreven werken en hoe zich dat vertaalt naar een individu.

6. Informatiebehoefte verwoorden

DS3© competenties: Data attitude, Communicatie.

Medewerkers door de gehele organisatie heen werken met data. Niet iedereen is hiervan bewust, en niet iedereen is er even vaardig in. Er zijn collega’s die daarom analyses maken en informatie producten leveren. Om goed te kunnen vragen naar de juiste producten, is het belangrijk dat mensen de juiste technieken leren. In deze training voor de beginnende data profielen, wordt er onder andere stilgestaan bij zaken als ‘de 5x waarom methode’, ‘de vraag achter de vraag’ en het opstellen van de juiste ‘user story’.

7. KPI's opstellen

DS3© competenties: Communicatie, Datagedreven werken.

Organisatiedoelstellingen drijven de dagelijkse gang van zaken. Echter, er is behoefte aan meer focus en effectiviteit. Om ervoor te zorgen dat een organisatie met daadkracht verder komt, worden data en informatie gebruikt. Het goed inzetten hiervan is een vak apart. Deze training leert managers, teamleiders en directie hoe (K)PI’s moeten worden vormgegeven en op welke manier sturing ingebed kan worden in de organisatie.

8. Kritisch denken en handelen

DS3© competentie: Kritisch handelen.

Het lezen van nieuwsberichten, het bekijken van interne rapportages, het aannemen van informatie; het dagelijks leven zit vol met data. Deze data worden echter wel eens anders weergegeven dan dat de werkelijkheid is. Denk hierbij aan verdraaide cijfers, gemanipuleerde foto's en uitspraken uit context. Veel mensen zijn bewust en vaardig, en toch worden ook zij misleid. Waarom trappen we hier in? En wat kan je doen om dit te voorkomen? Hier gaan we in deze training verder op in.

9. Effectief communiceren via data storytelling

DS3© competentie: Communicatie.

Data omzetten naar informatie en inzichten is onderdeel van de werkzaamheden van een data en BI analist/onderzoeker/expert/specialist/consultant. De stap die na het verkrijgen van inzicht komt, is actie. Pas dan werkt een organisatie datagedreven. Deze training leert de experts om hun publiek/klanten inzichten te tonen en deze te laten omzetten tot actie middels data storytelling. Dit omvat de technieken die data, verhaal en visualisatie combineren.

Download nu onze brochure

Een overzicht van alle beschikbare datageletterdheid trainingen

10. Visualisatie technieken en dashboarding

DS3© competenties: Communicatie.

Onderdeel van data storytelling, is het visualiseren van de data. In deze training gaan we voor een deel op de stoel van een designer zitten, en leren we de data specialisten hoe informatie op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier te presenteren. Hierbij ligt de focus op de communicatieve competenties, en laten we het technische aspect achterwege. Hierdoor is de training geschikt voor elke organisatie, ongeacht welke systemen er worden gebruikt.

11. Beginnen met Data ethiek

DS3© competenties: Data attitude, Kritisch handelen.

Vaak willen mensen goed met data omgaan, maar weten ze niet precies hoe. Een hoge mate van onbewust bekwaamheid heerst momenteel bij organisaties. Hoe begin je met data ethiek, en wat zijn de uitgangspunten hiervoor? In deze training voor zowel ‘data-mensen’ als ‘de business’ gaan we in op wat ethiek is en leren we een aantal snelle en goede stappen om ethisch te handelen met data.

12. Data ethiek in de praktijk

DS3© competenties: Data attitude, Kritisch handelen.

Wanneer een organisatie reeds bezig is met data ethiek, kan deze tegen gevorderde uitdagingen aanlopen. Wellicht worden procedures niet altijd gevolgd, is het grijze gebied toch nog te grijs. Deze training wordt op maat voor organisaties gemaakt en gaat door middel van een samenwerkingsmethodologie dieper in op de herkomst van deze uitdagingen op zo tot een direct toepasbare en bruikbare oplossing te komen.

13. Data strategie en organisatie doelstellingen

DS3© competenties: Communicatie & Datagedreven werken.

Voor de kartrekkers van datagedreven werken is het fijn om een richting te hebben, een stip op de horizon, een doel. Een data strategie helpt om kaders te scheppen en context te geven aan de dagelijkse initiatieven. In deze training helpen wij de kartrekkers om een eigen data strategie samen te stellen, waarbij we zorgen voor een eindproduct dat direct als ‘praatplaat’ in de eigen organisatie gebruikt kan worden.

14. Introductie in data governance & management

DS3© competenties: Data attitude & Datagedreven werken.

Implementatie van processen, systemen en rollen binnen datagedreven werken is een hele operatie op zichzelf. Het meekrijgen van de mensen die hiermee te maken krijgen, is daarnaast een extra opgave. Hiervoor is deze introductie training opgesteld. In enkele uren leren wij medewerkers wat data governance en datamanagement inhoudt voor hun werkzaamheden en wat de voordelen ervan zijn.

Plan een gratis advies gesprek

Laat je adviseren door 1 van onze trainers en bekijk samen welke trainingen voor jou of jouw organisatie het beste passen.